Brukervilkår

Bliferdig.no er en anbudstjenste på nett hvor forbrukere/bedrifter (heretter “brukeren”) kan komme i kontakt med håndverkerbedrifter og innhente tilbud for utlyst anbud.

1.  Ved å registrere innhold på vår tjeneste så godtar du herved gjeldene brukervilkår for vår tjeneste.
Brukervilkårene ligger tilgjenglig på https://www.bliferdig.no/brukervilkar/

2. Brukeren som legger ut anbud på vår tjeneste er selv ansvarlig for at kontaktinformasjon som er oppgitt er riktig.
Brukeren er også ansvarlig for at beskrivelsen som er gitt av anbudet er korrekt og at anbudet er for et reelt oppdrag.
Brukeren er ansvarlig for at innholdet som publiseres på vår tjeneste ikke strider imot våre vilkår eller lovgivninger.
Bliferdig er ikke ansvarlig for eventuelle brudd på vilkår eller lovgivninger.

3. Når brukeren legger ut anbud på vår tjeneste så vil den være tilgjengelig frem til brukeren avslutter anbudet eller til oppdraget er utført.
Vi vil ha retten til å bruke innhold som er publisert på vår tjeneste til markedsføring eller andre former for promosjon av vår tjeneste. Bedrifter og forbrukere kan IKKE bruke innhold fra vår tjeneste uten aksept. 

4. Hvis en anbudforespørsel anses for å være i ugyldig med tanke på våre brukervilkår, så vil vi ha retten til å endre eller fjerne innholdet i anbudet, dette kan vi gjøre uten form for forvarsel.

Dette gjelder innhold som:

– Strider mot våre vilkår eller Norsk lov.

– Har innhold som er ikke brukeren har rettigheter til.

  • – Innhold som kan skade vår omtale.

5. Bliferdig.no er en tjeneste som kobler forbrukere/bedrifter som legger ut anbud opp mot bedrifter som får tilgang til disse anbudene ved å publisere anbud på vår nettside.
Vi er IKKE en del av avtalen mellom forbrukeren/bedriften som legger ut anbud og bedriften som påtar seg oppdraget.
Vi tar heller ikke ansvar for situasjoner som kan oppstå før/mens/etter arbeidet mellom anbudsgiver og bedrift som har påtatt seg anbud.

6. Anbud som blir publisert på vår tjeneste kan ikke anses som bindende avtaler.
Vi tar ikke på oss noen form for ansvar når det gjelder kontrakt mellom anbudsgiver og håndverkerbedriften.

7. Bliferdig.no vil ikke bli ansett som ansvarlig for hendelser som kan gjøre at tjenesten midlertidig er utilgjengelig. 

8. Bliferdig.no påtar seg ikke ansvar for evalueringer som brukere av tjenesten publiserer på vår nettside.
Bedrifter kan gi svar på evalueringer og vi vil ikke være ansvarlig for eventuelle svar som bedrifter/forbrukere publiserer.
Vi tillater heller ikke publisering av anonyme evalueringer.

9. Vi  har muligheten til å endre eller fjerne innhold på vår tjeneste for å forhindre eventuell strid mot norsk lov og god forretningsskikk.
Vi kan ikke bli ansvarlig for endret eller fjernet innhold. Ved mistanke om handlinger som strider mot våre brukervilkår så vil vi ha muligheten til å utestenge bruker fra å legge ut innhold på vår tjeneste.

10. Når dere registrerer et anbud på vår tjeneste så kan det ta noe tid før anbudet blir tilgjengelig på vår anbudsliste, dette skjer da vi manuelt gjennomgår anbudet for å se at det er et ekte oppdrag.